fbpx Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim 

 

  1. Praca dyplomowa może być napisana w języku angielskim pod warunkiem złożenia przez studenta odpowiedniego wniosku wraz z opinią Promotora i Dyrekcji Instytutu oraz uzyskania akceptacji Dziekana (załącznik nr 1). 
  2. Recenzja pracy napisanej w języku angielskim przygotowana jest w języku polskim.
 
Wzór wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 znajduje się na stronie Wydziału Nauk Społecznych - Studenci/Wzory podań i wniosków