fbpx mLegitymacja UG | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

mLegitymacja UG

mLegitymacja UG

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Uniwersytet Gdański wprowadził mLegitymację. Jest to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji, mająca taka samą moc prawną co jej plastikowy odpowiednik (ELS). mLegitymacja, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, dostępna jest wyłącznie dla studentów.
 
mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie swojego urządzenia mobilnego można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień. 
 
Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS.
 
Niezbędne do posiadania mLegitymacji na swoim telefonie jest zainstalowanie aplikacji mObywatel.
 
Najważniejsze informacje o mLegitymacji:
1.      Uprawnionymi do złożenia wniosku o mLegitymację są osoby, które:
  1. posiadają aktywny status studenta,
  2. mają ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową),
  3. posiadają numer PESEL;
  4. mają wgrane zdjęcie w Portalu Studenta;
  5. a dodatkowo ich dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS.
2.      Złożenie wniosku o mLegitymację, jest możliwe, gdy student odebrał ELS z dziekanatu (na Portalu Studenta status ELS oznaczony jest jako „odebrana”).
3.      mLegitymację można aktywować poprzez kod QR* pobrany z Portalu Studenta. Aktywacja mLegitymacji będzie możliwa, gdy na Portalu Studenta, w miejscu składania wniosku, pojawi się opcja „Pobierz kod QR”.
4.      mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności ELS. Ważność ELS potwierdza się co semestr przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu.
5.      mLegitymację przedłuża się co semestr. Wniosek o przedłużenie mLegitymacji zostanie wygenerowany automatycznie przez Portal Studenta pod warunkiem wcześniejszego przedłużenia ELS.
6.      mLegitymacja unieważniania jest:
1)       w przypadku utraty ważności elektronicznej legitymacji studenckiej;
2)       w przypadku przeniesienia się studenta do innej uczelni;
3)       na wniosek studenta, w szczególności w przypadku jej utraty na skutek uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.
 
* kod QR jest ważny miesiąc od wygenerowania
 
W razie trudności prosimy o kontaktowanie się pod specjalny adres: mlegitymacja@ug.edu.pl