fbpx Skład osobowy Zespołu | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Skład osobowy Zespołu

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia od 01.12.2022 r.

Autor: 
Joanna Walczyk
 • Dr Paweł Śpica (Prodziekan ds.Kształcenia- przewodniczący) 
 • Dr Barbara Kijewska (Prodziekan ds. Studentów)
 • Dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG ( Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii) 
 • Dr Grażyna Chaberek Z-ca Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Dr Konrad Knoch (Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) 
 • Dr Bartosz Mika (Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii) 
 • Dr Joanna Belzyt (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki) 
 • Dr Katarzyna Wajszczyk (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki) 
 • Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii) 
 • Dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Dr Paulina Pawlicka (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Mgr inż. Joanna Bieńkowska (Kierownik Dziekanatu)
 • Mgr inż. Ewa Wójtowicz (Zastępca Kierownika Dziekanatu)
 • Mgr Jarosław Rutkowski (Przedstawiciel doktorantów WNS)
 • Julia Dudzińska (Przedstawicielka Rady Samorządu Studenckiego WNS)

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 grudnia 2022 roku, 12:19

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia od 01.10.2022 r.

Autor: 
Joanna Walczyk
 • Dr Paweł Śpica (Prodziekan ds.Kształcenia- przewodniczący) 
 • Dr Barbara Kijewska (Prodziekan ds. Studentów)
 • Dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG ( Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii) 
 • Dr Grażyna Chaberek Z-ca Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Dr Konrad Knoch (Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) 
 • Dr Bartosz Mika (Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii) 
 • Dr Joanna Belzyt (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki) 
 • Dr Katarzyna Wajszczyk (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki) 
 • Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii) 
 • Dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Dr Paulina Pawlicka (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Mgr inż.Ewa Wójtowicz (Kierownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia)
 • Mgr Jarosław Rutkowski (Przedstawiciel doktorantów WNS)
 • Julia Dudzińska (Przedstawicielka Rady Samorządu Studenckiego WNS)

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 października 2022 roku, 11:43

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia od 23.05.2022 r.

Autor: 
Joanna Walczyk
 • Dr Paweł Śpica (Prodziekan ds.Kształcenia- przewodniczący) 
 • Dr Barbara Kijewska (Prodziekan ds. Studentów)
 • Dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG ( Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii) 
 • Dr Grażyna Chaberek Z-ca Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) 
 • Dr Bartosz Mika (Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii) 
 • Dr Joanna Belzyt (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki) 
 • Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii) 
 • Dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Dr Paulina Pawlicka (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Mgr Monika Zientara (Kierownik dziekanatu) 
 • Mgr inż.Ewa Wójtowicz (Kierownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia)
 • Mgr Jarosław Rutkowski (Przedstawiciel doktorantów WNS)
 • Weronika Mytlewska (Przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego WNS)

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 czerwca 2022 roku, 12:03

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia od 27.12.2021 r.

Autor: 
Joanna Walczyk

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia od 27.12.2021 r.

 

 • Dr hab. Danuta Plecka, prof. UG (Prodziekan ds.Kształcenia- przewodnicząca) 
 • Dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG ( Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii) 
 • Dr Grażyna Chaberek Z-ca Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) 
 • Dr Bartosz Mika (Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii) 
 • Dr Paweł Śpica (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki) 
 • Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii) 
 • Dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Dr Paulina Pawlicka (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Mgr Monika Zientara (Kierownik dziekanatu) 
 • mgr inż.Ewa Wójtowicz (Kierownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia)
 • Mgr Jarosław Rutkowski (Przedstawiciel doktorantów WNS)
 • Weronika Mytlewska (Przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego WNS)

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 lutego 2022 roku, 12:11

Skład osobowy Zespołu r.a. 2021/22

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia od 1.10.2021 r. 

 

 • Dr hab. Danuta Plecka, prof. UG (Prodziekan ds.Kształcenia- przewodnicząca) 
 • Dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. UG (Prodziekan ds. Studenckich) 
 • Dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG ( Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii) 
 • Dr Grażyna Chaberek Z-ca Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) 
 • Dr Bartosz Mika (Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii) 
 • Dr Paweł Śpica (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki) 
 • Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii) 
 • Dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Dr Paulina Pawlicka (Z-ca Instytutu Psychologii) 
 • Mgr Monika Zientara (Kierownik dziekanatu) 
 • mgr inż.Ewa Wójtowicz (Kierownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia)
 • Mgr Jarosław Rutkowski (Przedstawiciel doktorantów WNS)
 • Weronika Mytlewska (Przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego WNS)

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego Nr 10/2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 roku (ze zm.) w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 października 2021 roku, 14:18

Skład osobowy Zespołu r.a. 2020/21

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia od 1.10.2020 r.*

 

 • Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG (Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju, przewodnicząca)
 • Dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. UG (Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia)
 • Dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG ( Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii)
 • Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)
 • Dr Bartosz Mika (Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii)
 • Dr Paweł Śpica (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki)
 • Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk (Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii)
 • Dr Agata Rudnik (Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii)
 • Dr Paulina Pawlicka (Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii)
 • Mgr Monika Zientara (Kierownik dziekanatu)
 • Mgr Jennifer Głowacka (Przedstawiciel doktorantów)
 • Weronika Mytlewska (Przedstawiciel studentów)

* na prośbę Dyrekcji  Instytutu Politologii i Instytutu Psychologii, dokonano zmiany w składzie WZZJK z dniem 1.10.2020 r.

Zarządzenie Dziekana nr 3/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu zadań

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds.Zapewniania Jakości Kształcenia 15.09-30-09.2020 r.

 

 • Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG (Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i
 • Rozwoju, przewodnicząca)
 • Dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. UG (Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia)
 • Dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG ( Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii)
 • Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Z-ca Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)
 • Dr Bartosz Mika (Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii)
 • Dr Paweł Śpica (Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki)
 • Dr hab. Michał Kubiak, prof. UG (Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii)
 • Dr Agata Rudnik (Z-ca Instytutu Psychologii)
 • Mgr Monika Zientara (Kierownik dziekanatu)
 • Przedstawiciel doktorantów
 • Przedstawiciel studentów

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 kwietnia 2021 roku, 10:54

Skład osobowy Zespołu r.a. 2019/20

 • Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UG (Prodziekan, przewodnicząca)
 • Dr Martyna Koszkało (Instytut Filozofii)
 • Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)
 • Dr Bartosz Mika (Instytut Socjologii)
 • Dr Alicja Komorowska-Zielony (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Paweł Śpica (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Beata Słobodzian (Instytut Politologii)
 • Dr Aleksandra Peplińska (Instytut Psychologii)
 • Mgr Monika Zientara (Kierownik dziekanatu)
 • Mgr Jennifer Głowacka (przedstawiciel doktorantów)
 • Weronika Mytlewska (przedstawiciel studentów)
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 14:01

Skład osobowy Zespołu r.a. 2018/19

 • Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik prof. UG (Prodziekan ds. Kształcenia, przewodnicząca)
 • Dr Natasza Szutta (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Jacek Wojsław (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Wojciech Zieliński (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Alicja Komorowska-Zielony (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Paweł Śpica (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Beata Słobodzian (Instytut Politologii)
 • Dr Dorota Godlewska-Werner (Instytut Psychologii)
 • Mgr Monika Zientara (kierownik dziekanatu)
 • Mgr Beata Woźniak-Krawczyk (przedstawiciel doktorantów)
 • Weronika Mytlewska (przedstawiciel Rady Samorządu Studenckiego)
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 14:00

Skład osobowy Zespołu r.a. 2017/18

 • Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik (Prodziekan ds. Kształcenia, przewodnicząca)
 • Dr Natasza Szutta (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Jacek Wojsław (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Wojciech Zieliński (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Alicja Komorowska-Zielony (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Paweł Śpica (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Beata Słobodzian (Instytut Politologii)
 • Dr Dorota Godlewska-Werner (Instytut Psychologii)
 • Mgr Beata Woźniak-Krawczyk (przedstawiciel doktorantów)
 • Joanna Mućka (przedstawiciel studentów)
 • Ewa Klewek (dziekanat)
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 13:59

Skład osobowy Zespołu r.a. 2016/17

Autor: 
Anna Kalinowska-Żeleźnik
 • Dr Anna Kalinowska-Żeleźnik (przewodnicząca)
 • Dr Natasza Szutta (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Jacek Wojsław (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Wojciech Zieliński (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa)
 • Dr Alicja Komorowska-Zielony (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Paweł Śpica (Instytut Pedagogiki)
 • Dr Beata Słobodzian (Instytut Politologii)
 • Dr Dorota Godlewska-Werner (Instytut Psychologii)
 • Mgr Beata Woźniak-Krawczyk (przedstawiciel doktorantów)
 • Joanna Mućka (przedstawiciel studentów)
 • Ewa Klewek (dziekanat)
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 października 2016 roku, 12:50